Prin prezenta Politică de confidențialitate și condiții de utilizare, compania GoodRent, înregistrată în Republica Moldova, mun. Chișinău, bulevardul Dacia 80/3, denumită în continuare "Furnizor", oferă vizitatorilor site-ului http://goodrent.md utilizatorii de servicii, clienții și alte persoane cu care sunt relațiile contractuale (denumit în continuare "Utilizatorii") informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația în vigoare.

Site-ul web http://goodrent.md – este o resursă informațională online a companiei cu un sistem de rezervare a automobilelor, care permite utilizatorului (în funcție de disponibilitate) să comande o mașină de la compania GoodRent.

Utilizatorul încheie un contract de închiriere a mașinii direct cu compania GoodRent, care oferă servicii de închiriere de mașini, la care utilizatorul rezervă mașina prin formularul de rezervare prezentat pe site. Protecția datelor cu caracter personal, pe care utilizatorul a furnizat direct de către furnizorul de servicii de închiriere de mașini (de exemplu, la încheierea contractului de arendă a automobilului), este reglementată de prevederile unui astfel de contract între utilizator și furnizorul de servicii de închiriere de mașini (ținând cont de legislația în vigoare în Republica Moldova).

Definițiile utilizate în această Politică au o valoare specificată în Termenii de utilizare în vigoare.

Utilizatorul este de acord și se angajează:

 • Să furnizeze următoarele date personale: numele și prenumele, vârsta, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul cardului de credit sau de debit și datele despre utilizator, cu plata de rezervare sau plata în avans pentru scopuri de procedura de rezervare și, prin urmare, pentru executarea contractului între furnizor și utilizator);
 • Că datele menționate în paragraful precedent sunt necesare pentru efectuarea rezervării, precum și pentru executarea ulterioară a contractului și, prin urmare, utilizatorul transferă furnizorul personal de servicii de închiriere de mașini pentru efectuarea rezervării.

Folosind un site web http://goodrent.md. utilizatorul știe și confirmă următoarele:

 • Date cu caracter personal (date cu privire la care utilizatorul a furnizat acordul, datele care trebuie să fie prelucrate pentru a efectua contractuale și juridice a obligațiilor, precum și date despre carduri de credit, colectate în timpul utilizării sistemului de rezervare), sunt tratate în conformitate cu legislația în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, în special, în conformitate cu Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
 • Fiecare prelucrare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorului urmează din unul dintre motivele valabile pentru prelucrarea datelor, adică din cele de mai jos:
  • Contractul (datele cu caracter personal necesare pentru încheierea și executarea contractului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale necesare).
  • Legislația (datele cu caracter personal care trebuie colectate și/sau stocate în conformitate cu normele de reglementare).
  • Consimțământul direct al utilizatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (numai pentru datele și scopurile în care utilizatorul a acordat consimțământul direct. În cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul utilizatorului, acest consimțământ poate fi retras în orice moment).
 • Datele cu caracter personal pot fi procesate și în baza intereselor legitime, adică în scopul efectuării cercetărilor și/sau analizelor statistice, care pot fi efectuate în scopul îmbunătățirii continue a experienței utilizatorului și a calității serviciilor, precum și pentru planificarea și dezvoltarea în continuare a serviciilor prestate. Cantitatea minimă de date cu caracter personal, împreună cu anonimizarea și pseudonimizarea, este luată în considerare în cadrul cercetării și analizei statistice, astfel încât datele personale utilizate să nu permită identificarea unui utilizator individual.
 • Consimțământul poate fi revocat în scris folosind formularul de contact de feedback, disponibilă la adresa http://goodrent.md/ru/kontakty/. În cazul în care utilizatorul renunță la acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, se oprește prelucrarea datelor cu caracter personal colectate pe baza acordului, sau se oprește prelucrarea acestor date în scopurile pentru care a fost acordat consimțământul.
 • Utilizatorii de date cu caracter personal sunt GoodRent, contractuale partenerii GoodRent, precum și organele de stat, cu condiția că fiecare utilizare a datelor cu caracter personal contractuale partenerii GoodRent se bazează pe relații contractuale, care corespund cerințelor referitoare la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal; accesul la datele personale este permis numai pentru acest scop și, în măsura necesară pentru furnizarea serviciului.
 • Adresa de e-mail de utilizator vor fi folosite pentru a notifica utilizatorul cu privire la momentul rezervării, inclusiv trimiterea confirmarea sau modificarea rezervare, precum și pentru a informa utilizatorul cu privire la actualizări și modificări pe site-ul furnizorului de servicii http://goodrent.md când acest lucru se aplică la executarea contractului.
 • Numărul de telefon al utilizatorului va fi utilizat numai în situații de urgență legate de executarea Contractului, cum ar fi defecțiuni sau probleme de rezervare.
 • Furnizorul este autorizat să trimită partenerilor statistici anonime despre utilizatorii care nu includ niciodată datele lor personale și, prin urmare, împiedică identificarea unui utilizator individual.
 • Datele cu caracter personal sunt stocate și procesate înainte de expirarea relației contractuale sau până când obligațiile contractuale sunt decontate sau îndeplinite sau până la expirarea termenului de prescripție pentru toate revendicările. Unele date cu caracter personal sunt stocate în conformitate cu legislația în vigoare (de exemplu, 10 ani pentru anumite date, în conformitate fiscale și a reglementărilor financiare) în vederea îndeplinirii angajamentelor în conformitate cu normele în vigoare, precum și în scopul depunerii de cereri sau de a răspunde față de pretențiile, dacă există, care pot apărea direct din relația dintre utilizator și GoodRen sau din relația dintre GoodRent și de terțe părți.
 • Are dreptul de a imprima sau de a accesa datele cu caracter personal colectate și dreptul de a corecta datele cu caracter personal în cazul în care utilizatorul consideră că datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte; dreptul de a șterge sau de a restricționa prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care acestea sunt necesare pentru executarea contractului sau îndeplinirea obligațiilor legale; dreptul de a depune obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în baza intereselor legitime și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.
 • În cazul în care utilizatorul consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal este încălcată, acesta poate depune o plângere în biroul companiei GoodRent.

Prin prezenta furnizorul de servicii de închiriere auto este de acord și se obligă: să proceseze și să stocheze datele personale ale utilizatorului în conformitate cu normele și actele legislative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

Sus